07.11.2019.Domes ārkārtas sēde

  SĒDE Nr. 24.

2019. gada 7.novembrī plkst. 09:30 Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Izskatītais jautājums

Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

 

  Tweet Drukāt