19.12.2019.Domes ārkārtas sēde

 SĒDE Nr. 29.

2019. gada 19.decembrī plkst. 11:30 Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Izskatītais jautājums

 1Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2019.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.3 (protokols Nr.8) “Par aizņēmuma ņemšanu un pilnvarojumu parakstīt projektēšanas un būvdarbu līgumu projekta ,,Moduļu tipa būves projektēšana un būvniecība pie Ķekavas vidusskolas;

  Tweet Drukāt