24.01.2020. Domes ārkārtas sēde

 SĒDE Nr. 3.

2020. gada 24.janvārī plkst. 20:40 Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Izskatītais jautājums

 Saistošo noteikumu Nr.1/2020 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada budžets" apstiprināšanu

paskaidrojuma raksts    1-5.pilikumi    6.pielikums

 

  Tweet Drukāt