30.01.2020.Domes sēde

 SĒDE Nr. 4

2020. gada 30. janvārī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Sēdē izskatāmie jautājumi

1.         Grozījums saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 „Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju””.   saistošie noteikumi

2.           Par īres līguma pārslēgšanu A.Ž.;

3.          Par īres līguma pagarināšanu Ž.J.;

4.          Par dzīvojamās telpas izīrēšanu E.P..

5.           Par zemes piešķiršanu nomā S.T. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Salnas iela 2, Baložos;

6.          Par zemes piešķiršanu nomā D.D. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Kaļķīši", Katlakalnā, Ķekavas pagastā;

7.           Par zemes piešķiršanu nomā R.N. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi", Ķekavā, Ķekavas pagastā.

8.         Par iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu - Ķekavas novada teritorijas daļas atdalīšanu un pievienošanu Olaines novadam atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajam grafiskajam variantam;

9.           Par lietošanas mērķu un adrešu piešķiršanu detālplānojum "Ābolkrasti", Ķekavā, Ķekavas pagastā, teritorijai;

10.        Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam "Pļavas Bites", Plakanciemā, Ķekavas pagastā;

11.        Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Magones", Krustkalnos, Ķekavas pagastā;

12.       Par nekustamo īpašumu “Pekšņi” un "Līvijas" Ķekavā, Ķekavas pagastā sadalīšanu;

13.        Par nekustamā īpašuma “Pepiņi" Ķekavā, Ķekavas pagastā sadalīšanu;

14.       Par nekustamo īpašumu “Jaunrudiņi" un "Vilnīšu ceļš", Dzintaros, Daugmales pagastā, sadalīšanu;

15.        Par nekustamā īpašuma Saktas ielā 2, Ķekavā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu.

16.        Par J.M. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;

17.       Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs” direktori.

 

  Tweet Drukāt