18.02.2020. Domes ārkārtas sēde

  ĀRKĀRTAS SĒDE Nr. 6.

2020. gada 18. februārī plkst. 16:00 Sēžu zālē, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novadā.

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Izskatītais jautājums

1. Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 1, Baložos, Ķekavas novadā, kadastra Nr. 8007 001 0406, lietošanas kārtības līguma noslēgšanu.

 

  Tweet Drukāt