20.03.2020.Domes ārkārta sēde

  ĀRKĀRTAS SĒDE Nr. 9.

2020. gada 20. martā plkst. 17:15 Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novadā.

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Izskatāmie jautājumi

1. Par izdevumu segšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju

2. Par grozījumiem saistošajos noteikumos "Ķekavas novada pašvaldības nolikums"

 

 

  Tweet Drukāt