26.03.2020.Domes ārkārtas sēde

  ĀRKĀRTAS SĒDE Nr. 10.

2020. gada 26. martā plkst. 08:30 Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novadā.

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

1.    Par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa pārcelšanu 2020.gadā;

2.   Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi  Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu;    saistošie noteikumi

 

3.     Par izmaiņām pašvaldības nolikumā.

 

 

 

  Tweet Drukāt