02.04.2020.Domes sēde

 SĒDE Nr. 11

2020. gada 2.aprīlī plkst. 10:00 Sēde notiek attālināti

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Sēdē izskatāmie jautājumi

1.   Par siltumenerģijas pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA ”Baložu komunālā saimniecība”;

2.   Par zemes piešķiršanu nomā D.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Aprikozes", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

3.   Par zemes piešķiršanu nomā E.A. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 40, Ķekavā, Ķekavas pagastā;

4.   Par zemes piešķiršanu nomā M.S. uz daļu no pašvaldības neksuatmā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē, Daugmales pagastā;

5.   Par 2017.gada 19.aprīļa sadarbības līguma Nr.21-22/17/53 pagarināšanu.

6.   Par grozījumiem 2020.gada 12. marta lēmumā  nr.17 “ Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Dižcelmiņi” teritorijā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”;

 7.   Par Ķekavas novada Teritorijas plānojuma apstiprināšanu.

 

     1.pielikums       2.pielikums

  Tweet Drukāt