06.04.2020.Domes ārkārtas sēde

 ĀRKĀRTAS SĒDE Nr. 12.

2020. gada 6. aprīlī plkst. 08:30 attālināta sēde.

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

1.       Par bērnu ēdināšanu ārkārtējās situācijas laikā;

2.   Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.22/2016 „Sociālā palīdzība Ķekavas novadā”” apstiprināšanu

        saistošie noteikumi 

  Tweet Drukāt