22.07.2020. Domes ārkārtas sēde

  ĀRKĀRTAS SĒDE Nr. 21

 
2020. gada 22.jūlijā plkst. 10:30 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos
 
Sēdes darba kārtība
 
Sēdes protokols
 
Sēdē izskatāmie jautājumi
 
1. Par Ķekavas novada domes 2020.gada 2.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11/2020 ,,Ķekavas novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu
 
 
 
 

  Tweet Drukāt