20.08.2020.Domes sēde

  SĒDE Nr. 23

 
2020. gada 20.augustā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos
 
Sēdes darba kārtība
 
Sēdes protokols
 
Sēdē izskatāmie jautājumi:
 
 1. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam Niedru iela 21, Odukalnā, Ķekavas pagastā;
 2. Par nekustamā īpašuma "Rožkalni 9", Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 3. Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.D.;
 4. Par dzīvojamās platības izīrēšanu, J.M;
 5. Par dzīvojamās platības piešķiršanu A.D.;
 6. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rāmavas iela 33, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 7. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Zāļu iela 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 8. Par lokālplānojuma "Elko", Krustkalnos, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 9. Par administratīvā līguma slēgšanu detālplānojuma realizācijai ar īpašuma Līdumu iela 12, Saulgoži, Ķekavas pagasts, īpašnieku;
 10. Par administratīvā līguma slēgšanu detālplānojuma realizācijai ar īpašuma Celmiņu 42, Saulgoži, Ķekavas pagasts, īpašnieku;
 11. Par lietošanas mērķa noteikšanu noteikšanu rezerves zemes fonda zemesgabalam;
 12. Par administratīvā līguma slēgšanu detālplānojuma realizācijai ar īpašuma Strazdu12, Baloži, īpašnieku;
 13. Par administratīvā līguma slēgšanu detālplānojuma realizācijai ar īpašuma Strazdu iela 16, Baloži, īpašnieku;
 14. Par grozījumiem nolikumā ,,Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikums” (09.2020.);
 15. Par nekustamo īpašumu maiņu;
 16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Ķekavas novada uzņēmēju padome”;
 17. Par Sadarbības līguma parakstīšanu ar Labklājības ministriju par projekta „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu. Pielikums lēmumam.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Tweet Drukāt