28.09.2020. Domes ārkārtas sēde

 ĀRKĀRTAS SĒDE Nr. 26.

 
2020. gada 28.septembrī plkst. 14:00 Baložu pilsētas pārvaldē Uzvaras prospektā 1A, Baložos
 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 
Sēdē izskatāmie jautājumi:
 

1.      Par pašvaldību apvienošanās projekta izstrādi;

2.      Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” realizācijai;

3.      Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Saules ielas pārbūve Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” realizācijai;

4.     Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada budžetā (Centrālā administrācija); 

        saistošie noteikumi         1.2.3.pielikumi       4.pielikums
 
  Tweet Drukāt