29.12.2020. Domes ārkārtas sēde

 SĒDE Nr. 34.

 
2020. gada 29.decembrī plkst. 10:30 attālināta sēde
 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 
Sēdē izskatāmie jautājumi 
1. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Ķekavas Mākslas skola” direktores atbrīvošanu no amata
 
  Tweet Drukāt