09.02.2021 domes ārkārtas sēde
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE Nr. 2.
 
2021. gada 9.februārī plkst. 10:00 attālināta sēde
 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi:  

1. Par Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada budžeta apstiprināšanu;   paskaidrojuma raksts;   tabulas;   saistības
2. Par grozījumiem nolikumā ,,Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikums” (02.2021.g. grozījumi)
3. Par aizņēmuma ņemšanu projekta ,,Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” realizācijai

 

 

 

  Tweet Drukāt