10.05.2021.Domes ārkārtas sēde

 DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE Nr. 11

 

2021. gada 10.maijā plkst. 9:00 attālināta sēde

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Sēdē izskatāmie jautājumi:

1. Grozījumi Ķekavas novada domes 2019.gada 12.decembra lēmumā Nr.27 (protokols Nr.28) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju plāna 2019.gada aktualizāciju; aktualizētais plāns

 

2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta ,,Pļavniekkalna sākumskolas moduļu tipa ēkas jaunbūve, Pļavniekkalna iela 20, Katlakalns” realizācijai un pilnvarojumu parakstīt projektēšanas un būvdarbu līgumu;

3. Par augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” pieteikuma iesniegšanu;

 

 

  Tweet Drukāt