01.07.2021.Domes ārkārtas sēde

 SĒDE Nr. 2

2021. gada 1. jūlijā plkst.16:10

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi 

 1.      Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Ķekavas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu;

         saistošie noteikumi    pielikums saistošajiem noteikumiem

2.     Par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka ievēlēšanu;

3.      Par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja otrā vietnieka ievēlēšanu;

4.     Par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja trešā vietnieka ievēlēšanu;

5.      Par paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē;

6.    Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu;

      saistošie noteikumi

7.     Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Noteikumi par Ķekavas novada simbolikas izmantošanu” apstiprināšanu. 

      saistošie noteikumi

 

  Tweet Drukāt