05.07.2021.Domēs ārkārtas sēde

 SĒDE Nr. 3

2021. gada 5. jūlijā plkst.09:00 attālināta sēde

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi 

 1. Par Saistošo noteikumu “Noteikumi par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti Ķekavas novadā” apstiprināšanu;

    saistošie noteikumi

2. Par Ķekavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas  nolikuma apstiprināšanu;

    CA nolikums

3. Par Ķekavas novada domes pastāvīgās Finanšu komitejas sastāva ievēlēšanu;

4. Par Ķekavas novada domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta  komitejas sastāva ievēlēšanu;

5. Par Ķekavas novada domes pastāvīgās Sociālo lietu komitejas sastāva ievēlēšanu;

6. Par Ķekavas novada domes pastāvīgās Drošības  komitejas sastāva ievēlēšanu;

7. Par Ķekavas novada domes pastāvīgās Īpašumu  komitejas sastāva ievēlēšanu;

8. Par Ķekavas novada domes pastāvīgās Attīstības komitejas sastāva ievēlēšanu.

 

  Tweet Drukāt