09.07.2021.Domes ārkārtas sēde

  SĒDE Nr. 4

2021. gada 9. jūlijā plkst.10:45 attālināta sēde

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi:

1. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada centrālā administrācija” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu;

    nolikums, nolikuma pielikums

2. Par pilnvarojumu parakstīt izziņu par pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanu un izziņu par atteikumu izmantot pašvaldības  pirmpirkuma tiesības;

3. Par Ķekavas novada pašvaldības noteikumu „Par dokumentu aprites kārtību  Ķekavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu;

    noteikumi

4. Par Ķekavas novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju  nolikuma apstiprināšanu;

    nolikums

5. Par noteikumu par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību apstiprināšanu;

    nolikums

6. Par Baldones darbinieku veselības apdrošināšanu;

7. Par Baldones pašvaldības policijas pievienošanu Reģionālajai pašvaldības policijai

 

  Tweet Drukāt