29.07.2021.Domes ārkārtas sēde

 SĒDE Nr. 5

2021. gada 29. jūlijā plkst.16:30 attālināta sēde

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi:

1.      Par Par apvienotā Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada budžeta apstiprināšanu;         

          saistošie noteikumi     paskaidrojuma raksts    SN pielikumi    saistības

 2.   Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 17.jūnija lēmumā Nr. 29. “Par aizņēmuma ņemšanu asfaltbetona seguma izbūvei uz Ķekavas novada pašvaldības  ielām un pilnvarojumu parakstīt līgumu par darbu veikšanu”.

 

 

 

  Tweet Drukāt