Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Īpašumu lietu komiteja

Drošības, sabiedriskās kārtības un satiksmes komiteja

Attīstības un vides jautājumu komiteja

Sociālo lietu un veselības komiteja

Sporta un tūrisma komiteja

Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteja

Īpašumu un uzņēmējdarbības atbalsta komiteja

Īpašumu un vides jautājumu komiteja

Attīstības komiteja

Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Sociālo jautājumu komiteja

Īpašumu komiteja

Saimnieciskās darbības komiteja

Sociālo lietu un veselības komiteja

  Drukāt