Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

 

Ķekavas novada pašvaldība 2020.gada 16.novembrī Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Mazajā sēžu zālē, rīko šādas pašvaldības nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

 

  1. Pūpolu iela 4, Baložos, kadastra Nr.8007 003 2928, 0.0613 ha, sākumcena – EUR 7110, izsoles laiks plkst. 10:00;
  2. Pūpolu iela 2, Baložos, Ķekavas novadā, kadastra Nr.8007 003 2930, 0.058 ha, sākumcena – EUR 5810, izsoles laiks plkst. 10:30.


Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.


Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 13. darba vietā.  Tālr. uzziņām 22026854. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2020.gada 13.novembris līdz plkst.14:00.


 ***

 

Ķekavas novada pašvaldība 2020.gada 7.decembrī Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Mazajā sēžu zālē, rīko šādas pašvaldības nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

 

  1. Stādiņu iela 13, Krustkalni, kadastra Nr. 8070 003 0705, 0.0334 ha, sākumcena – EUR 2510, izsoles laiks plkst. 10:00;
  2. Cīruļu iela 19, Baloži, kadastra Nr.8007 003 3434, 0.0765 ha, sākumcena – EUR 9030, izsoles laiks plkst.10:30.


Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.


Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 13. darba vietā.  Tālr. uzziņām 22026854. Pēdējā dalībnieku
reģistrācijas diena izsolei ir 2020.gada 4.decembris līdz plkst.14:00.

 Kapitālsabiedrību kustamās mantas izsole

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav! 


 

  Nomas izsoles paziņojumi

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!

 

 

  Drukāt