Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles    

 

 

Ķekavas novada pašvaldība 2018. gada 12. decembrī Ķekavā, Gaismas ielā 17, Mazajā zālē, rīko šādu pašvaldības nekustamā īpašuma atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli:

Bluķa iela 9, Baložos (kadastra Nr.8007 003 2921), 0.0609 ha, sākumcena – EUR 6235,-, izsoles laiks plkst. 10.00;

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 9.kabinetā.  Tālr. uzziņām 67847150. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2018. gada 7. decembris līdz plkst.14.00.

 


 

Kapitāla daļu izsole

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!


 

 Nomas izsoles paziņojumi

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!

 

 

  Drukāt