Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!Kapitālsabiedrību kustamās mantas izsole
 

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” paziņo par kustamās mantas atsavināšanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli:


Transportlīdzeklis JCB FASTRAC 155-65, reģistrācijas numurs: T9014LR (nosacītā cena 5300 eiro, nodrošinājums 530 eiro, izsoles solis 100 eiro, izsole notiks 2021.gada 28.maijā plkst. 14:30).


Nolikums un 2., 3. un 4.pielikums


1.pielikums
 


Pieteikumus līdz izsoles sākumam iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, adrese: Ausekļu iela 10, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, darba laiks: darba dienās no 8.00 līdz 17.00, pārtraukums no 12.00 līdz 13.00.


Pretendentam pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā nodrošinājums ar pārskaitījumu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003525725, norēķinu konta Nr.: LV92UNLA0003001609441, banka: AS SEB banka, bankas kods: UNLALV2X, ar atzīmi “Transportlīdzekļa JCB FASTRAC 155-65 izsoles nodrošinājums".


Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama eiro 1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles dienas.

 


 

  Nomas izsoles paziņojumi

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!

 

 

  Drukāt