Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!  Pašvaldības kustamās mantas izsole


Ķekavas novada pašvaldība 2020.gada 30.martā, plkst.9:00, Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Mazajā zālē rīko pašvaldības kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli:
 

 

  1. autobuss Setra S 313 UL, reģistrācijas Nr.GT2822, šasijas Nr.WKK32300001010101, pirmā reģistrācija 06.1999.g, sākumcena EUR 5600,-


Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.


Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot kustamās mantas apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 13.darba vietā.  Tālr. uzziņām 29690000. Pretendentu reģistrācija tiek pārtraukta trīs dienas pirms izsoles.

 

 


Kapitālsabiedrību kustamās mantas izsole

 

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” paziņo par šādu kustamu mantu atsavināšanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli:
 

1. Transportlīdzeklis Mercedes-Benz Sprinter 310, reģistrācijas numurs: HO 6169 (nosacītā cena 490 eiro, nodrošinājums 49 eiro, izsole notiks 2020.gada 27.martā plkst. 14:15).

2. Sniega lāpsta STARK PL 3000 (nosacītā cena 700 eiro, nodrošinājums 70 eiro, izsole notiks 2020.gada 27.martā plkst. 14:30)

 

3. Transportlīdzeklis Ford Transit, reģistrācijas numurs: GU 9260 (nosacītā cena 800 eiro, nodrošinājums 80 eiro, izsole notiks 2020.gada 27.martā plkst. 14:45).

 

4. Transportlīdzeklis ZIL 45023, reģistrācijas numurs: AV8405 (nosacītā cena 700 eiro, nodrošinājums 70 eiro, izsole notiks 2020.gada 27.martā plkst. 15:00).

 

5. Transportlīdzeklis VW LT28, reģistrācijas numurs: HG 8527 (nosacītā cena 380 eiro, nodrošinājums 38 eiro, izsole notiks 2020.gada 27.martā plkst. 15:15).

 

6. Traktora piekabe TP-9, reģistrācijas numurs P5440LV (nosacītā cena 1800 eiro, nodrošinājums 180 eiro, izsole notiks 2020.gada 27.martā plkst. 15:30).


Visas izsoles notiks SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” telpās (Ausekļu ielā 10, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123), kur arī ir iespējams apskatīt izsolāmās mantas, iepriekš zvanot pa tālruni  26536252.


Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties interneta mājas lapā kssc.kekava.lv vai saņemt elektroniski vai personīgi pie SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”.


Pieteikumus līdz izsoles sākumam iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, adrese: Ausekļu iela 10, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, darba laiks: darba dienās no 8:00 līdz 17:00, pārtraukums no 12.00 līdz 13.00.


Pretendentam pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā nodrošinājums ar pārskaitījumu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003525725, norēķinu konta Nr.: LV92UNLA0003001609441, banka: AS SEB banka, bankas kods: UNLALV2X, ar atzīmi “kustamās mantas (nosaukt attiecīgo kustamo mantu) izsoles nodrošinājums".


Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama eiro divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

 

 


 

  Nomas izsoles paziņojumi

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!

 

 

  Drukāt