Ķekavas novada pašvaldība aicina darbā Sociālā aprūpes centra direktoru/-i

 

Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, izsludina konkursu uz ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS ,,ĶEKAVAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS’’ DIREKTORA/-ES amatu uz noteiktu laiku

 

Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība (vēlams sociālā darbā vai tiesību zinātnēs, sabiedrības vadības zinībās vai psiholoģijā);
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlamas vismaz vienas ES oficiālās valodas un krievu valodas prasmes profesionālai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • pieredze vadošā amatā ne mazāk kā trīs gadus, vēlams valsts vai pašvaldības institūcijā ar sociālo palīdzību, sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā;
 • pieredze darbā ar dažādām sociālajām grupām un prasme orientēties klientu tiesību un interešu aizsardzības jautājumos sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas jomā;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā, organizēt darbu, lai sasniegtu iestādes mērķus;
 • stratēģiskā domāšana, teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • sociālās jomas reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • zināšanas un pieredze iestādes lietvedības kārtošanā un darba tiesisko attiecību jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • zināšanas un pieredze iestādes  finansēšanas jautājumos, budžeta plānošanā, iepirkumos un projektu ieviešanā.

 

Personības īpašības: 

iniciatīva, orientēšanās uz darba rezultātu, teicamas saziņas prasmes un prasme konstruktīvi risināt konflikta situācijas, spēja rīkoties neordinārās situācijās savas kompetences ietvaros, empātija, atbalsts, lēmumu pieņemšanas prasme savas kompetences ietvaros.

 

Galvenie amata pienākumi:

 

 • plānot, organizēt un vadīt pašvaldības aģentūras darbu, nodrošināt pašvaldības aģentūras funkciju un uzdevumu izpildi ;
 • plānot un organizēt aģentūras saimniecisko un finansiālo darbību;
 • nodrošināt pašvaldības aģentūras darbības un attīstības stratēģijas, kā arī kārtējā gada darbības plāna un budžeta projektu izstrādi un realizāciju;
 • vadīt un kopējiem mērķiem motivēt darbiniekus, nodrošināt un kontrolēt aģentūras darbinieku amatu aprakstos paredzētos amata pienākumus un konkrētu darba uzdevumu izpildi;
 • pārraudzīt pašvaldības aģentūras personāla vadības funkcijas un procedūras;
 • savas kompetences ietvaros sagatavot iekšējos normatīvos dokumentus;
 • pārstāvēt aģentūras intereses.

 

Piedāvājam:

 • interesantu, dinamisku, atbildīgu un uz attīstību vērstas iestādes vadītāja darbu;
 • iespēju strādāt profesionālā komandā;
 • atalgojumu no 1744 EUR līdz 2264 EUR bruto mēnesī;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas un tehnisko nodrošinājumu.


Dzīves un darba aprakstu (CV), konkrēti norādot laika periodus, iegūtās izglītības līmeni, darba pienākumus, prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, valodu prasmēm, pretendenta sagatavotu motivētu pieteikumu un redzējumu (vīziju) par aģentūras attīstības virzieniem uz 1 A4 lapas ar norādi ,,Direktors’’, līdz 2021.gada 21.aprīlim ieskaitot, iesniegt Ķekavas novada pašvaldības Personāla lietvedībā, nosūtot pa pastu uz adresi: Gaismas iela 19k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123, vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi:
konkurss@kekava.lv, informatīvais tālrunis 29491724.


Lūdzam ievērot, ka informēsim un sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!

 

KONKURSA NOLIKUMS

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu Ķekavas novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti trīs mēnešu laikā pēc konkursa noslēguma.


Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā vietnē www.kekavasnovads.lv, sadaļā – privātuma politika, klātienē Ķekavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 K 9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

 

  Drukāt