PA "Ķekavas sociālais aprūpes centrs"
 
SIA "Ķekavas nami"
 
SIA "Baložu komunālā saimniecība"
 
Biedrība "Partnerība Daugavkrasts"
 
Ķekavas novada pašvaldības policija
 
PII "Avotiņš"
 
SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs"
 
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
 
Ķekavas vidusskola
 
Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 9.panta sesto daļu, tiek publicēta informācija un paziņojumi par iepirkumiem, kas tiek veikti par summām no 10 000 euro līdz 41 999 euro (pakalpojumu un piegāžu līgumi) un no 14 000 euro līdz 170 000 eiro (būvdarbu līgumi)
   
Iepirkumi par summām virs 42 000 eiro (pakalpojumu un piegāžu līgumi) un virs 170 000 eiro (būvdarbu līgumi) tiek veikti saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 8.pantu.

Iepirkumiem, kas viena gada periodā nepārsniedz summu 10 000 euro (pakalpojumu un piegāžu līgumi) un līdz 20 000 euro (būvdarbu līgumi) iepirkuma procedūra netiek piemērota, bet tiek veikta tirgus izpēte.


Paredzamās līguma summas ir uzrādītas bez PVN.
 
Kontaktpersona informācijai par iestādes iepirkumu skatīt attiecīgajā sadaļā

 

  Drukāt