Paziņojums par noslēgtajiem līgumiem
 
 
Ķekavas novada pašvaldība ir noslēgusi šādus līgumus par pakalpojumiem:
 
  Drukāt