2014.gada Goda pilsoņi

 

Ķekavas novada Goda pilsonis - Ojārs Bluķis

 

 

Ķekavas novada Goda pilsonis - Ojārs Bluķis

 Stāv varens vīrs un vēro Ķekavu, kā aug, kā attīstās, kā Ķekavā dzīvojas, jo viņš to par savu tura gandrīz 50 gadus. Bijušā kolhoza „Ķekava” priekšsēdētājs, kuru viņš ar īsta saimnieka roku vadīja 20 gadus. Viņa vadībā kolhozs auga un attīstījās, un kļuva par vienu no labākajām un modernākajām saimniecībām visā Latvijā.

Kolhozā radās tādas nozares kā putnkopība, cūkkopība, zvērkopība, četri lauksaimniecības iecirkņi, dārzeņu audzēšanas kombināti, konservu cehs ar dažādām pārstrādes līnijām, tika uzcelta moderna administratīvā ēka, mehāniskās darbnīcas, galdniecība, piena ražošanas komplekss, un tā varētu turpināt vēl un vēl, bet visa pamatā pats galvenais bija un ir cilvēks, atdodot pienācīgu godu vecajiem kolhozniekiem un ar stipendijām atbalstot jaunos, studēt gribošos speciālistus. Arī kultūra un sports tika godā un cieņā turēti un no priekšsēdētāja atbalstīti.

Pēc labi padarīta darba tika svinēti kopīgi svētki. Vēl tagad Ķekavas cilvēki atceras Klaņģu kalna estrādi, kur notika vērienīgi brīvdabas pasākumi un neba bez Ojāra Bluķa atbalsta. Par Ojāru Bluķi varētu teikt: “Jūsu mūžs kā Latvijas zeme, kurā cieši ierakstīts Ķekavas vārds.”

 

 

Ķekavas novada Goda pilsonis - Zinaida Matisone

Ķekavas novada Goda pilsonis - Zinaida Matisone

Zinaida Matisona - tā Daugmales zemē, vēsturē, skolā un cilvēku sirdīs ir ieaugusi un vienmēr paliks ierakstīta. Šobrīd Daugmales pamatskolas bibliotēkas vadītāja, bet daudzus gadus bijusi starp populārākajām un mīļākajām skolotājām. Skolotāja ar lielo burtu. Paraugs gan kā pedagogs, gan kā cilvēks, kas mīl savu darbu un cilvēkus sev apkārt.

Viņa ir cilvēks mazā skolā, kas dara vislielākās lietas, kuras dažkārt ir neiespējami novērtēt. Skolotāja Zinaida ir kā tāds skolas labais gariņš, pie kura rast patvērumu, ja radusies kāda problēma vai sirdssāpe. Katram bērnam ir dota iespēja un ceļš uz skolotājas sirdi. Skolotājai piemīt prasme sadzīvot ar visu vecumu cilvēkiem.

Jau kolhoza laikā skolotāja vadījusi skolēnu kolhozu „Dzirkstelīte”, radinājusi bērnus darbam un atbildībai par uzticēto.

Vēlākos gados šis kolhozs pārtapis par Daugmales skolas mazpulku, kuru skolotāja arī pati vadījusi līdz aiziešanai pensijā.

Pašlaik Zinaida Matisone darbojas kā seniore Latvijas – Šveices projektā „Visu daru es ar prieku”. Ir ieguvusi biedrības „Daugavas savienība” balvu par ilggadējo Daugavas ielejas sakopšanu un vēsturisko vērtību saglabāšanu kopā ar mazpulcēniem.

Skolotājas Zinaidas sirdslieta ir skolas muzejs, kurā apskatāma Daugmales pilskalna, Nāves salas un Svētkalniņa vēsture.

Zinaida Matisone viennozīmīgi ir pelnījusi saņemt Ķekavas novada goda pilsoņa balvu – par mūža ieguldījumu Daugmales pamatskolas dzīvē un par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu novadā.

Viņas pašas moto ir: „Man ir atmiņām bagāta pagātne, man ir bagāta un jauka tagadne, jo man ir atļauts dzīvot kopā ar nākotni” .

 

 

 

Goda pilsonis - Indra Priede

 

Ķekavas novada Goda pilsonis - Indra Priede

Kas būtu Ķekavas ambulance bez Indras Priedes, bez viņas steidzīgās gaitas, bez viņas atsaucības, iejūtības un dažreiz arī skarbāka vārda, bet tad tikai nopietni un par lietu, jo Indra ir cilvēks savā īstajā vietā un mediķis ar visu savu būtību.

Indra sevi uzskata par pilntiesīgu ķekavieti, kaut arī nāk no gleznainās Mežotnes, un Zemgalietes pamatīgums un darba tikums viņai nāk līdzi ik uz soļa, un Ķekavā jau 29 gadus, no 1986. gada 1. aprīļa. It kā aprīļa joks, bet kļuvis par dzīves vislielāko nopietnību.

Nav tāda cilvēka Ķekavā, kas nepazītu Indru, galvenokārt, kā ārsta palīdzi Ķekavas ambulancē, pie slimniekiem mājas aprūpē un vēlēšanu laikā kā Ķekavas vēlēšanu iecirkņa priekšnieci.

Indra ir savs cilvēks arī sportistu aprindās, jo daudzus gadus braukusi līdzi basketbola komandām, lai vajadzības brīdī tiktu sniegta pirmā palīdzība. Un Indra palīdz vienmēr un visiem un jebkurā diennakts laikā. Indru pazīst ne tikai Ķekavā, bet arī Ķekavas sadraudzības pilsētā Bordesholmā, jo šīs sadraudzības biedrībā Indra ir no tās dibināšanas dienas. Cilvēki teic, kaut vairāk būtu tādu mediķu kā Indra Priede, un mēs viņiem pievienojamies.

 

  Drukāt