Izglītības infrastruktūras attīstības stratēģiskais rīcības plāns 2018.-2021. gadam.


Noslēdzies projekta “PUMPURS” ietvaros organizētais jauniešu iniciatīvu projektu konkurss
2021. gada 21. maijā noslēdzās Eiropas savienības fondu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PUMPURS”) ietvaros organizētais jauniešu iniciatīvu konkurss.
Ķekavas Mākslas skola uzņem audzēkņus 2021./2022. mācību gadam
No 19.maija – 10. augustam notiek pretendentu pieteikšanās, sūtot iesniegumu uz e-pasta adresi kekavas.makslasskola@kekava.lv
Arhīvs
  Drukāt