Izglītības infrastruktūras attīstības stratēģiskais rīcības plāns 2018.-2021. gadam.


Par augstiem sasniegumiem apbalvos skolēnus un pedagogus
Ķekavas novada dome apstiprinājusi nolikumu “Par naudas balvas piešķiršanu izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem”, kas paredz naudas balvu piešķiršanu skolēniem un pedagogiem par augstiem mācību sasniegumiem, kā arī godalgotām vietām olimpiādēs, konkursos un sacensībās.
Interešu izglītības iespējas Ķekavas novadā
Aicinām iepazīties ar apkopoto informāciju par interešu izglītības iespējām Ķekavas novadā.
Arhīvs
  Drukāt