Atvērta bērnu un jauniešu interešu un profesionālās pilnveides programma

Pateicoties mūsu novada uzņēmuma SIA "Pindstrup" dāsnajam atbalstam, Ķekavas novada fonds atver jaunu bērnu un jauniešu interešu un profesionālās pilnveides atbalsta programmu. Sniegtais finansiālais atbalsts palīdzēs piepildīt sen lolotus sapņus, ilgtermiņā veicinot bērnu un jauniešu izaugsmi.


Lai bērnu un jauniešu sapņi piepildītos, būtisks ir atbalsts, kas spēj iedvesmot, motivēt un iedrošināt. Fonda īstenotā programma sniegs materiālu atbalstu bērnu un jauniešu dalībai profesionālās ievirzes kursos, sporta, mākslas, mūzikas pulciņu apmeklējumu nodrošināšanai u. c. personiskās pilnveides pasākumiem, kas ļaus dalībniekiem pilnveidoties sevi interesējošās jomās.


Šajā programmā atbalstam var pieteikties Ķekavas novadā dzīvojoši bērni un jaunieši, kuriem ir vēlme apgūt ko jaunu, bet kuri, materiālo apstākļu spiesti, šobrīd šos sapņus nevar īstenot. Priekšroka atbalstam tiks sniegta sociālajam riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem – bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, audžu ģimenēm, kā arī ģimenēm, kurās bērnus audzina viens vecāks.


Ar bērnu un jauniešu interešu un profesionālās pilnveides programmas nolikumu aicinām iepazīties šeit. (saite uz nolikumu)  Pieteikumu atbalsta programmai atradīsi šeit.
 

Lai piepildās tavi sapņi!

 

 

Ķekavas novada fonds

19.05.2017

 

 
  Drukāt