Jaunieši aicināti vasaras brīvlaikā būt aktīviem vietvārdu talciniekiem

Vasaras brīvlaikā skolu un augstskolu jaunieši aicināti būt aktīviem “Vietvārdu talkas” dalībniekiem un apzināt un pierakstīt savas, vecāku vai vecvecāku dzimtās vietas. Apzinātos vietvārdus līdz 30. septembrim ikviens var reģistrēt Tautas vietvārdu datubāzē www.vietvardi.lv.

 

“Vietvārdu talka” tika atklāta 23. februārī, veltot to Starptautiskajai dzimtās valodas dienai un tā turpinot vietējā mantojuma apzināšanas tradīcijas. Kopš pirmās vietvārdu talkas, ko aizsāka Jānis Endzelīns, ir pagājis gandrīz simts gadu. Arī pēdējās desmitgadēs vietvārdu vākšana ir pierimusi un daudzi mazie vietvārdi – piemājas pļavu, lauku, mežu un citu ģeogrāfisku objektu nosaukumi, kuru mūžs bieži vien nepārsniedz 50 gadu slieksni, līdz ar saviem stāstiem draud izzust un tapt aizmirsti tā arī nepierakstīti. Tāpēc UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un LU Latviešu valodas institūts sadarbībā ar citiem partneriem pulcē Latvijas iedzīvotājus uz jaunu kopīgu “Vietvārdu talku”.

 

“Vietvārdu talkā” ikviens aicināts apzināt, pierakstīt un datubāzē reģistrēt vietējos vietvārdus – īpašvārdus, kas nosauc kādu fizioģeogrāfisku objektu, piemēram, Zilais kalns, Velna grava, Čurkstupīte utt., kas tiek lietoti patlaban vai ir lietoti agrāk. Īpaši svarīgi ir pamanīt un neaizmirst mazos vietvārdus, kuriem neatrodas vieta kartē, bet ir būtiska nozīme, gan pētot Latvijas daudzveidīgās izloksnes un dialektus, gan vietējo vietu vēsturi un kultūru.

 

Katru mēnesi līdz talkas noslēgumam tiks izcelti čaklākie talcinieki un vietvārdiem krāšņākie novadi, kas tiks sumināti talkas noslēguma pasākumā 20. oktobrī – Vietvārdu dienā.

 

“Vietvārdu talkas” pirmā mēneša līderos bija Ogres novada Lauberes pagasts un vietvārdu talciniece Sabīne Dzirkale. Aprīļa “Vietvārdu talkas” krāšņākā vieta bija Rīga un čaklākais talcinieks – Aigars Liepiņš. Savukārt maijā par krāšņāko novadu izrādījies Carnikavas novads un aktīvākais talcinieks atkal bijis Aigars Liepiņš.

 

Talkā īpaši aicināti piedalīties interesenti, kuri Latvijas valsts simtgades digitālajā platformā www.lv100.lv izteikuši vēlmi līdzdarboties simtgades sagatavošanas procesā un dāvinājuši savas stundas digitālajā laika bankā Latvijas simtgadei.

 

Vairāk informācijas un papildu materiāli par vietvārdu apzināšanu un reģistrēšanu pieejami šeit.

 

 

 

Liene Krīvena

 UNESCO LNK konsultante

05.06.2017.

 

  Drukāt