Īsteno starptautiskus jauniešu apmaiņas projektus

Ķekavas novada biedrība “Solis tuvāk” Erasmus+ programmas ietvaros šogad  rudenī realizējusi divus straptuatiskus jauniešu apmaiņas projektus.

 

Projektā  “Cēsis by hike” tika pulcēti 18 dalībnieki no Latvijas un Polijas, savukārt projektā “EntrepreDREAMship - sapņu darbs kļūst par realitāti”  gan valstu, gan dalībnieku skaits bija kuplāks, proti, 30 jaunieši pārstāvēja sešas valstis - Latviju), Lietuvu, Turciju, Rumāniju, Čehiju un Kipru.  Mūsu valsts grupā bija arī vairāki jaunieši no Ķekavas.

 

Projekta “EntrepreDREAMship - sapņu darbs kļūst par realitāti” uzdevumi bija izpētīt jaunatnes uzņēmējdarbības pamatprincipus, attīstīt dalībniekos zināšanas par uzņēmējdarbību, ņemot vērā viņu ilgtspējīgas sociālās iniciatīvas radīšanas spēju uzlabošanu, apgūt nepieciešamo, kas attiecas uz laika un veicamo uzdevumu plānošanu, kā arī konfliktu atrisināšanu, lai izveidotu savu biznesa plānu. Tāpat projekta dalībnieki cenās attīstīt radošumu, inovāciju un spēju strādāt komandā, pašiniciatīvu, kā arī sapratni par labas prakses modeli uzņēmējdarbības veicināšanai.

 

Tāpat biedrība Erasmus+ programmas ietvaros realizē projektu “I can do it”. Projektu vada partneris no Bulgārijas “International development alliance”, un projekta aktivitātes vienlaicīgi notiek visās partnervalstīs – Latvijā, Bulgārijā, Rumānijā, Itālijā, Spānijā, un Brazīlijā. Projekta mērķis ir veicināt jaunatnes darbinieku, treneru, jauniešu līderu, kas strādā ar jauniešiem ar invaliditāti, kompetenci. Projekta ietvaros tiek radīta metodoloģija darbam ar jauniešiem ar invaliditāti, šī metodoloģija tiek aprobēta apmācībās un izdiskutēta apaļā galda diskusijās. 

 

Latvijā notika  divas jaunatnes darbinieku, speciālistu, kas strādā ar invalīdiem (tai skaitā Ķekavas novada sociālā dienests un bāriņtiesa) un jaunatnes līderu apmācības, kopā pulcējot 50 dalībniekus. Divās apaļā galda diskusijās, tiekoties ar invalīdu intereses pārstāvošajām organizācijām Siguldā un Rīgā, tika iegūti ieteikumi no 45 diskusiju dalībniekiem.

 

Vairāk informācijas par projektiem var saņemt, rakstot uz e-pasta adresi solis.tuvak@inbox.lv vai ieskatoties biedrības mājas lapā www.solistuvak.lv.

 

Andra Vanaga,

Biedrība „Solis tuvāk” valdes locekle, projekta koordinatore

27.10.2017.

 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanā nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu. Tā atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

  Drukāt