Nākamajā semestrī uzsāks pakāpenisku pāreju uz kompetenču pieeju mācību saturā

Līdz ar 2018. mācību gadu skolās un pirmsskolās bērniem un jauniešiem no 1,5 līdz 18 gadiem Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mācīšanas pieeju, lai tā rezultātā skolēni gūtu mūsdienu dzīvei nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.


24. oktobrī Ķekavas sākumskolā tikās izglītību iestāžu pedagogi, kuri piedalījās diskusijā par jauno kompetenču izmantošanu izglītības iestādēs. Ņemot vērā, ka Valsts izglītības satura centra (VISC) pilotprojektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” piedalās trīs Ķekavas novada izglītības iestādes – PII “Avotiņš”, Daugmales pamatskola un Ķekavas vidusskola – , šo izglītības iestāžu pārstāvji aizvadītajā nedēļā dalījās arī savā pieredzē. Par darbu izglītības iestādēs runāja Daugmales pamatskolas mācību pārzine Kristīne Augucēviča un PII metodiķe Silvija Riekstiņa.
 

VISC projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz piecos gados izveidot atbalsta mehānismus skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai.
 

Būtisks projekta uzdevums un izaicinājums ir vienlaikus īstenot Latvijā līdz šim neierastu praksi – kopīgu mācību darba plānošanu starp pedagogiem un sadarbību skolas līmenī. Tas ir īpaši svarīgi, jo projekta rezultātā plānots skolām dot lielāku brīvību mācību darba organizēšanā, savienojot dažādus tematiskos moduļus, integrējot vairākus mācību priekšmetus, kā arī piedāvājot skolēniem iedziļināšanās pieredzi apjomīgāku uzdevumu, projektu darbu, mācību ekskursiju veidā u.tml.
 

Dažādu priekšmetu pedagogiem turpmāk būs regulāri jātiekas, lai kopīgi izvirzītu mērķus skolēniem un plānotu, kā tos sasniegt, izvērtētu skolēnu sniegumu un apspriestu nepieciešamos uzlabojumus. Skolas vadībai jau šobrīd jādomā par šī darba organizāciju un virzību. Šis būs viens no svarīgākajiem uzdevumiem, praktiski izmēģinot, kā šādu darbu var organizēt skolās, ar kādiem šķēršļiem saskaras pedagogi, skolu vadība un kādas prasmes un atbalsts nepieciešams.
 

VISC pilotprojektā piedalās trīs Ķekavas novada izglītības iestādes - PII “Avotiņš”, Daugmales pamatskola un Ķekavas vidusskola.

 

Metodiskās apvienības vadītāja Dzintra Medne

30.10.2017.

 

  Drukāt