Sveic skolēnus par lieliskiem sasniegumiem

Ķekavas novada izglītības iestāžu skolēni atkal ir lieliski pierādījuši sevi dažādos konkursos, skatēs, sacensībās un olimpiādēs.

 

 

Pamatojoties uz pašvaldības noteikumiem “Par naudas balvas piešķiršanu izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem”, novembrī novada izglītības iestādēs par sasniegumiem mācību olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās, ar naudas balvām  tika apbalvoti 2016./2017.mācību gada laureāti. Ķekavas novada pašvaldībai ir patiess prieks par iespēju sveikt 82 laureātus!

 

Vecākiem un skolotājiem novēlām izturību un pacietību, savukārt jauniešiem novēlam veiksmi un labus panākumus nākamajos pārbaudījumos - sacensībās, konkursos, jo panākumi ir svarīgs pieteikums jaunam dzīves posmam, kuri dod iespēju virzīties uz priekšu. Un, protams, lai jums izdodas sasniegt tos mērķus, kuri ir tikai šķietam nesasniedzami, jo putni ir tās būtnes, kuri robežas nepazīst un kurus zemes pievilkšanās spēks neietekmē! Un tādi jūs esat - jauni, stipri, bez robežām un ar spārniem!

 

 

Izglītības daļa

30.11.2017.

 

  Drukāt