Pirmo reizi novadā skolēni pulcējas valodu pasākumā

Ar latviešu rakstnieka un dzejnieka Jāņa Klīdzēja vārdiem: “Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks” 23. novembrī pirmo reizi Ķekavas novadā notika valodu pasākums ”Iepazīsim valodu un kultūru dažādību”.

 

10.-11.klašu jaunieši “Valodu ekspresī” iepazinās ar franču, zviedru un spāņu valodām. Meistarklases laikā sagatavojot nelielu prezentāciju, lai par šim valodām pastāstītu arī pārējiem pasākuma dalībniekiem.

 

Jau gatavojoties šim pasākumam 5.-8. klašu skolēnu gatavoja kolāžas un plakātus, kā arī priekšnesumus vācu, angļu vai krievu valodā. Ar sagatavotajiem priekšnesumiem skolēni priecēja cits citu un savus skolotājus.

 

Pasākuma laikā 5.-8. klašu audzēkņi veica arī dažādu veidu uzdevumus. Bija gan aktivitātes zināšanu pārbaudei par valstu nosaukumiem, zināmiem cilvēkiem, tradicionālajiem ēdieniem, Eiropas valstu karogiem un galvaspilsētām

 

Ķekavas vidusskolas 9. klase bija sagatavojuši krustvārdu mīklas un dažādu jautājumus, ar kuru risināšanu pat skolotājām neveicās tik viegli, kā būtu gribējies.

 

Paldies visām skolotājām no Ķekavas vidusskolas, Baložu vidusskolas, privātās pamatskolas “Gaismas tilts 97” un viesiem no Ikšķiles Brīvās skolas par atbalstu un skolēnu iesaistīšanu pasākuma norisē. Cerībā, ka šāds pasākums varētu kļūt par jauku tradīciju mūsu novadā.

 

 

Vita Timermane,

Ķekavas novada izglītības iestāžu Valodu jomas koordinatore

01.12.2017.

 

  Drukāt