Kas sagaida vidusskolas Ķekavas novadā?

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) veiktajā skolu tīkla attīstības modeļa pētījumā secināts, ka atsevišķām Rīgas ietekmes areāla pašvaldībām būtu jāatsakās no vidusskolu 10. – 12. klašu posma. Savus komentārus priekšlikumam Ķekavas novadā attīstīt tikai vienu vidusskolu pašreizējo divu vietā sniegusi arī Ķekavas novada pašvaldība un Ķekavas vidusskola.

 

Kā informē aprinkis.lv, IZM kopā ar karšu izdevniecību "Jāņa sēta" veikusi skolu tīkla attīstības modeļa pētījumu "Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā". Pētījuma mērķis bija izveidot vispārējās izglītības iestāžu tīkla ģeotelpiskās plānošanas platformu un izstrādāt optimālu vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla modeli.

 

Atsevišķām Rīgas ietekmes areāla pašvaldībām, iespējams, būtu jāatsakās no vidusskolu 10. – 12. klašu posma. Atsaucoties uz pētījuma autoru priekšlikumiem, aprinkis.lv aplūkojis vidusskolu lietas Ķekavas un Baldones novadā.

 

Ķekavas novada skolas nejūtas apdraudētas


"Ķekavas vidusskolas 10.–12. klasēs pašlaik mācās 94 skolēni," informē Ķekavas vidusskolas direktore Sandra Pugovka. Dzimstības rādītāju dinamika Ķekavas novadā pakāpeniski uzlabojas, un tas nozīmē, ka nākotnē pieaugs arī vidusskolēnu skaits.To apstiprina arī Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš. Pēc viņa sacītā, novads ilgtermiņā neredz draudus abu novada vidusskolu – Ķekavas un Baložu vidusskolas – pastāvēšanai. Novada izglītības attīstības jautājumi jau tiekot risināti, pie tiem strādā vairākas pašvaldības izveidotas darba grupas."Tostarp iekļausim arī jautājumu par iespējamām rīcībām apstākļos, kad valdībai, Ministru kabinetam, būs tiesības noteikt minimālo skolēnu skaitu vispārējās vidējās izglītības programmās," saka Vitolds Krieviņš.

 

Ķekavas novada pašvaldība arī rīkojas, lai motivētu skolēnus izvēlēties Ķekavas novada vidusskolas, nevis doties uz Rīgas skolām. Sandra Pugovka skaidro, ka pašvaldība vidusskolēniem par labām sekmēm mācībās piešķir stipendiju. Šis lēmums esot veicinājis ne vien mācību sekmju uzlabošanos, bet arī audzēkņu skaita pieaugumu novada vidusskolās.Tāpat skolēnu piesaistei Ķekavas vidusskolā tiek īstenotas divas izglītības programmas: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma."Likums ļauj valdībai noteikt minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klasē un klašu grupā pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, turklāt, paredzot, ka minētos noteikumus Ministru kabinetam jāizdod līdz 2018. gada 31. augustam un ka tajos jāietver ne mazāk kā vienu gadu (bet ne vairāk kā divus gadus) ilgu pārejas periodu šā regulējuma ieviešanai," skaidro Vitolds Krieviņš.

 

Vairāk lasi aprinkis.lv

 

Sabiedrisko attiecību daļa

04.12.2017.

  Drukāt