Starptautiskā seminārā apgūst tehnoloģiju izmantošanu darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem

Bērnudārza “Ieviņa” skolotāja Inga Burve kopā ar pedagogiem no sešām dažādām valstīm aizvadītajā mēnesī piedalījās trīs dienu kontaktu veidošanas seminārā Somijā, kur starptautiskā gaisotnē apguva programmēšanas un tehnoloģiju izmantošanu darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem.
 

Trīs dienu seminārā Lapzemē tikās vairāk nekā 30 skolotāji no sešām valstīm – Itālijas, Islandes, Dānijas, Norvēģijas, Somijas un Latvijas, lai dibinātu starptautiskus kontaktus un gūtu ieskatu par informācijas kodēšanu, programmēšanu, un secīgas domāšanas attīstīšanu pirmsskolas vecuma bērniem.
 

Lai gan visvairāk dalībnieku bija no Itālijas, Latviju seminārā pārstāvēja četras pirmsskolas skolotājas no dažādām Latvijas pilsētām, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” angļu valodas skolotāja Inga Burve. Semināra galvenais uzdevums bija starptautisku, ar kodēšanu un programmēšanu saistītu projektu izveidošana, kurus pedagogi turpmāk īstenos savās izglītības iestādēs, sadarbojoties ar projektā iesaistītajiem kolēģiem no citām valstīm.
 

“Semināra gaitā pieredzējušākie kolēģi dalījās zināšānās un demonstrēja prezentācijas. Mūs iepazīstināja ar citu valstu pieredzi, kā arī varējām piedalīties vairākās praktiskajās nodarbībās, lai labāk izprastu kodēšanas un secīgas domāšanas pielietošanu darbā. Praktiskajās nodarbībās tika izmantotas gan modernās tehnoloģijas – planšetes un programmējami grīdas roboti, gan tādi pavisam vienkārši un katram pieejami materiāli kā papīrs un šķēres, saldējuma kociņi, veļas knaģi, un pat spageti makaroni,” stāsta Inga.
 

Semināra laikā dalībnieki iepazīstināja viens otru ar savām projektu idejām, kas lielākoties bija saistītas ar ikdienas izglītojošo darbu, nodarbībām, kurās bērni apgūst izglītības programmā paredzēto caur kodēšanu un programmēšanu ar tehnoloģiju izmantošanu vai bez tām. Semināra nobeigumā visi skolotāji bija atraduši partnerus starptautisku eTwinning projektu īstenošanai.
 

Sadarbībā ar divām Itālijas bērnudārzu skolotājām un viņu audzēkņiem PII “Ieviņa” plānots īstenot projektu “Coding in English”. Projekts sāksies janvārī un ilgs divus mēnešus, tā mērķis ir paplašināt un nostiprināt bērnu angļu valodas zināšanas caur kodēšanu. Projekta laikā bērni ar kodēšanas palīdzību apgūs darbības un vārdiņus, kā arī attīstīs secīgu domāšanu un sociālās prasmes, gūs pieredzi sadarbojoties ar citas valsts un kultūras pārstāvjiem, kā arī dalīsies pieredzē par paveikto. Projekts ir reģistrēts un akceptēts aģentūrā eTwinning.
 

Kontaktu veidošanas seminārs pirmsskolas pedagogiem “Skaitļojošā domāšana un kodēšana” tika organizēts ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras eTwinning un programmas Erasmus + atbalstu.
 

Iepazīties ar eTwinning darbību, projektiem un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumiem var aģentūtras mājaslapā www.etwinning.net.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

13.12.2017.

 

  Drukāt