Pieredzes apmaiņa Ķekavas novada pirmsskolas pedagogiem kompetenču pieejā

Kompetenču pieejā pirmsskolas izglītības mērķis ir, lai bērns būtu zinātkārs un dzīvespriecīgs, kas dzīvo aktīvi un veselīgi, ar interesi un prieku mācītos, gūstot pieredzi par sevi un citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.
 

2018. gada 18. aprīlī pirmsskolas izglītības iestāde “Avotiņš” organizēja Ķekavas novada pirmsskolas mācību jomas pieredzes apmaiņas semināru “Kompetenču pieeja mācību saturā”.
 

Seminārā piedalījās Ķekavas novada Izglītības daļas speciālisti Aija Āre un Vera Kļaviņa, pirmsskolas pedagogi no Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajām izglītības iestādēm.
 

Seminārā pedagogi, praktiski darbojoties, guva priekšstatu par kompetenču pieeju mācību procesā, par pedagoga mērķtiecīgi organizētu vai bērna brīvu rotaļdarbību, aktivitātēm, kā arī par mācību vides pielāgotību bērna mācīšanās un attīstības vajadzībām, un mācību līdzekļu lietojumu praktiskā darbībā.
 

Seminārā pedagogi diskutēja par kompetenču pieejas pakāpenisku ieviešanu pirmsskolā, kā arī pedagogu profesionālās darbības 3. kvalitātes pakāpes pretendenti prezentēja “Labās prakses” piemērus.

 

Paldies par sadarbību!

Silvija Riekstiņa

23.04.2018.

  Drukāt