Baložu vidusskola un audzēkņi saka paldies saviem atbalstītājiem

Mācību gada izskaņā par centību mācībās un skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanā Baložu vidusskolas skolēni saņēma picas no uzņēmuma Maxi Pizza. Baložos, Ķekavas novadā, esošais uzņēmums skolas audzēkņus atbalsta no 2017./2018. mācību gada.


Jau otro reizi skolas audzēkņi no uzņēmuma Maxi Pizza saņēma picas un skolai bija iespēja izcelt ne tikai bērnu zināšanas mācību vielas apguvē, bet arī bērnu un jauniešu prasmi būt pieklājīgiem, izpalīdzīgiem, atbalstošiem, centīgiem un draudzīgiem.
 

2018. gada maijā par centību mācībās un skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanā picas saņēma 4.b, 6.c, 9.b un 10.a klases.
 

Audzēkņi bija priecīgi par gardo dāvanu un apņēmības pilni arī turpmāk parādīt sevi no labākās puses.

 

Sakot paldies un cerot arī uz citu uzņēmumu atbalstu,

Baložu vidusskolas kolektīvs un audzēkņi

06.06.2018.

 

  Drukāt