Piecas dienas nometnē “Ielīgo Latviju!”

Pirmo reizi – tā par šo nometni “Ielīgo Latviju” var teikt daudzos un dažādos veidos. Pirmo reizi skolas “Gaismas tilts 97” vēsturē tika rīkota dienas nometne. Pirmo reizi skolas telpās tikās skolēni, kas nebija skolēni, bet gan dienas nometnieki, lai piecas dienas saturīgi un lietderīgi pavadītu laiku. Pirmo reizi sportojām un sacentāmies laukumiņā pie baseina, un pirmo reizi notika datorzinību nodarbības, lai nometnes dalībnieki varētu izveidotu mazu animācijas filmiņu. Turklāt vienam pedagogam šī bija pirmā pieredze nometnes vadītāja amatā.
 

Piecas dienas pirms Jāņiem paskrēja kā viens mirklis. Mēs bijām aktīvi rokdarbu nodarbībās, datornodarbībās, sportojot, dziedot Jāņudziesmas, ejot tautas rotaļās, dodoties pārgājienā, apmeklējot Ķekavas bibliotēkas nodarbību, dodoties ekskursijā uz Ķekavas novadpētniecības muzeju, lai iepazītu izstādi “Ķekavas novada 5 stāsti”, spēlējot spēles un sacenšoties zīmēšanā.
 

Ne pirmo reizi jāsaka milzīgs paldies ķekaviešiem, kas atsaucās uz mūsu idejām: Ķekavas bibliotēkas darbiniecei Sandai Zālamanei, kas novadīja brīnišķīgu nodarbību par Jāņiem, Ķekavas novadpētniecības muzeja darbiniecei Aijai Grīnvaldei, kas pacietīgi mūs iepazīstināja ar izstādi, Ķekavas vidusskolas sākumskolas ēkas saimniekam Aigaram, kas atviegloja nokļūšanu uz sporta laukumiņu, Ķekavas novada Sporta aģentūrai, kas iznomāja sporta inventāru, Reinim Zobenam, kas vadīja orientēšanās sacensības, mūzikas skolotājai Ilzei Millerei par Jāņu dziesmām un rotaļām visas nedēļas garumā. Un vēlreiz jāpārliecinās, ka strādāt komandā ar nometnes vadītājiem, kas tevi saprot no pusvārda, ir nenovērtējama laime un veiksme, ko dažkārt mēs pat neapzināmies. Paldies skolotājām Santai Veidemanei un Ilzei Jansonei! Paldies 30 mazajiem ķekaviešiem, kas bija kopā ar mums, viņu vecākiem, kas mums uzticējās!

 

Nometnes vadītāja Anda Knospiņa

02.07.2018.

  Drukāt