Izsludina konkursu par zemes iegādi jaunas skolas būvniecībai

Lai nodrošinātu izglītības pakalpojuma pieejamību, Ķekavas novada pašvaldība izsludina konkursu zemes vienības 3-5 ha (± 10 % robežās) platībā iegādei Ķekavas novada Katlakalna vai Rāmavas ciema teritorijā. Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 2018. gada 10. septembrim.
 

Pašvaldības izmaksas zemes vienības iegādei tiks izskatītas pašvaldības domes komiteju un domes sēdēs, izvērtējot piedāvāto summu un nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūras attīstībā.
 

Piedāvājumu var iesniegt par zemes vienību, kura nav nevienam citam atsavināta, tā nav apgrūtināta ar saistībām, izņemot kredītsaistībām, kuru atlikums tiek pieskaitīts pie piedāvātās zemes vienības atsavināšanas cenas, par to nav strīdu un nenokārtotu maksājumu.
 

Konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu aicinām skatīt šeit.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

09.08.2018.

  Drukāt