Pašvaldība arī 2018./2019. gadā turpinās sniegt atbalstu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai

Sākoties jaunajam mācību gadam, Ķekavas novada dome atbalstījusi ieceri apmaksāt ēdināšanu Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētiem piektās un sestās klases skolēniem bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma. Papildu piemaksas valsts apmaksātajai ēdināšanas maksai tiks nodrošinātas arī visiem Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētiem 1.-4. klašu skolēniem, tāpat bezmaksas pusdienas no pašvaldības finansējuma varēs saņemt 7.-9.klašu skolēni no Ķekavas novadā deklarētām daudzbērnu ģimenēm.

Pašvaldība 2018./2019. mācību gadā sniegs atbalstu Ķekavas novadā deklarētām daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs apgūst obligāto pamatizglītību no 7. līdz 9. klasei, apmaksājot izglītības iestādē piedāvāto ēdināšanu 100% apmērā, bet ne vairāk kā 1.61 eiro bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma.

Tāpat papildu valsts apmaksātajai ēdināšanas maksai (1,42 eiro dienā) pašvaldība jaunajā mācību gadā piemaksās 0,19 eiro dienā bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma katram no Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētiem pirmo, otro, trešo un ceturto klašu skolēniem. Šogad ēdināšana tiks apmaksāta līdz 1,61 eiro bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma katram no Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētiem piektās un sestās klases skolēniem.

Plānots, ka tuvākajā laikā tiks izveidota arī darba grupa, kurā speciālisti izvērtēs līdzšinējo ēdināšanas pieejamību skolās, kā arī sagatavos priekšlikumus skolēnu ēdināšanas procesa uzlabošanai.

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

24.08.2018.

  Drukāt