Ēnu un atvērto durvju diena pirmskolas izglītības iestādē “Avotiņš”

Kā norāda pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Avotiņš” vecāku padomes priekšsēdētāja Jūlija Zaharina, Ēnu dienas galvenais mērķis bija iepazīstināt un ļaut iejusties vecākiem skolotāju un skolotāju palīga lomā. Kā novērots, daži vecāki bija nedaudz sakautrējušies un sabijušies, bet drosmīgākie aktīvi piedalījās procesā. Ēnu dienā piedalījās gan mammas, gan tēti, gan omītes. Īpašs prieks bija vērot atraktīvos tēvus, kuri iejutās gan skolotāju, gan skolotāju palīga lomā, kopā ar bērniem radoši  dekorēja kūciņas, veidoja šķēršļu un gaisa trasi, kā arī vadīja sporta nodarbības. Lielu sajūsmu bērniem radīja iespēja ar drona palīdzību izpētīt bērnudārzu no “putna lidojuma”.


Mammas, iejūtoties skolotāju un skolotāju palīga lomā, aktīvi strādāja ar bērniem- gan vadīja rīta rosmes apli, gan apguva matemātiskos elementus, latviešu valodu, mūziku un citus mācību priekšmetus, tāpat kopīgi lasīja pasakas pirms diendusas, uzkopa grupiņu un kopā ar bērniem uzklāja pusdienu galdus.

Grupas ”Pīlēni” skolotājas iejutās bērna lomā, “izspēlējot” problēmsituāciju, ar kuru jaunajiem skolotājiem bija jātiek galā, līdz ar to vecāki – skolotāji varēja izbaudīt, ko nozīmē strādāt ar daudz bērniem vienlaicīgi. Īpašas uzslavas pelnījuši arī grupas “Zivtiņas” vecāki, kas aktīvi līdzdarbojās ar bērniem visas dienas garumā.

Jūlija Zaharina aicina vecākus arī turpmāk atbalstīt un piedalīties bērnudārza rīkotajos pasākumos, jo šī ir iespēja ne tikai interesanti pavadīt dienu, bet arī uzzināt daudz jaunas un vērtīgas informācijas par sava bērna ikdienas aktivitātēm, talantiem un komunikāciju ar citiem grupiņas biedriem. Šajā dienā vecāki apzinājās, cik nopietns, sarežģīts un atbildīgs ir darbs ar bērniem, jo skolotājas ir kā otrās mammas, kuras iegulda visu savu mīlestību, gudrību un dvēseli mūsu bērnos.

Mamma, Liene Millere (grupa ”Zivtiņas”):
"Kā divu bērnu mamma ļoti labi apzinos, ka ir grūti izbrīvēt laiku darba dienā šādiem pasākumiem, bet Ēnu diena ir tā vērta. Iejūtoties skolotājas lomā, saņēmu brīnišķīgu dāvanu - laiku, ko pavadīju ar lieliskiem bērniem. Skolotāju darbs ir ļoti grūts, atbildīgs, kas prasa nepārtrauktu uzmanību, jo bērni ir aktīvi, katram ir savs redzējums un savas prasības. Apbrīnoju mūsu skolotājas darbu, ko viņas veic ikdienā. Būsim godīgi, mēs - mammas un tēti- bieži vien netiekam galā ar vienu, diviem un trim bērniem, bet bērnudārzā skolotājas strādā ar vismaz 24 un vairāk bērniem vienlaicīgi visas dienas garumā. Tā ir visa diena gan skolotājiem, gan vismaz 24 maziem bērniem, kuri vēlas mācīties, skriet un dažkārt pastrādāt kādu nedarbu.

Tētis, Juris Žilko (grupa ,,Spārītes”):
6.aprīlī piedalījos Ēnu dienā, kurā kopā citu bērnudārza audzēkņa tēti uz maiņām īstenojām grupas skolotājas un skolotāju palīga lomas. Es novēroju, ka bērni ar lielu interesi un prieku veica zīmēšanas uzdevumu, kurā mācījās pa perimetru apvilkt līnijas ap īstiem galdnieku un atslēdznieku instrumentiem, piemēram, rokas skrūvspīlēm, automašīnas riteņu atslēgām u.c. priekšmetiem. Novēroju, ka 4-5 gadus vecu bērnu rokās šie instrumenti izraisīja jaunas, nebijušas emocijas. Bērniem patika arī mūsu izveidotā atrakcija ,,Gaisa vagoniņš”, kas tika izveidots, starp diviem kokiem, nospriegojot virves. Paldies bērnudārzam par iespēju piedalīties šajā dienā!

Savukārt, Atvērto durvju dienas galvenais mērķis bija vecākus iepazīstināt ar jauno mācību pieeju, ļaujot vērot grupās nodarbību norisi. Arī šajā dienā vecāki aktīvi piedalījās, jo viņiem interesēja, kā tiek organizēts mācību process bērniem ikdienā. Pedagogi vadīja mācību procesu  pēc jaunās kompetenču pieejas mācību saturā.

PII ,,Avotiņš” vadība bija sagatavojusi  prezentāciju par iestādes darbību, par izmaiņām mācību procesā, nākotnes plāniem un vīzijām un par to, kam ir jāpievērš uzmanība vecākiem audzinot un izglītojot bērnu ikdienā.

Paldies pedagogiem, īpaši mūzikas skolotājai Madarai Stupelei, par jauko ideju veidot salmu zaķus. Mērķis bija gan izrotāt bērnudārza teritoriju, gan saliedēt vecākus savā starpā un veikt šo darbu kopā ar bērniem.

Paldies PII ,,Avotiņš”  vadībai, izglītības iestādes pārstāvjiem, kā arī skolotājiem, skolotāju palīgiem un visiem darbiniekiem par iespēju piedalīties Ēnu dienā un Atvērto durvju dienā!

 

Jūlija Zaharkina 

PII ,,Avotiņš” vecāku padomes priekšsēdētāja

26.04.2019.

 

 

  Drukāt