Trešais gads Drošāka interneta vēstnešu darbībai.

Jau 3. gadu pēc kārtas Drossinternets.lv organizēja divu dienu apmācības Drošāka interneta vēstnešiem, kuras notika š.g. 20. un 21.augustā. Vēlme uzzināt, saprast un nodot citiem savas zināšanas ir kopīgais, kas vieno šīs jaukās dāmas, kuras, turklāt, ikdienā dara vairāk, nekā no viņām prasa.

 


Drošāka interneta vēstneses katra savā novadā aktīvi darbojas, lai veicinātu drošāku interneta lietošanu ciema, pilsētas un novada iedzīvotāju vidū, protams, īpašu uzmanību veltot tieši bērnu izglītošanai par drošu un atbildīgu moderno tehnoloģiju izmantošanu.


Vēstnešu darbība aptver visu Latviju priecājamies, ka Ķekavas novadā ir trīs Drošāks internets vēstneši- Ķekavas bibliotēkā Sanda Zālamane, Baložu vidusskolas sociālais pedagogs Inga Boša, un privātās pamatskolas “Gaismas tilts 97” skolotāja Anda Knospiņa.

 

Anda Knospiņa
02.09.2019.

  Drukāt