Bērni iepazīst maizes dzīves ceļu “Avotiņā”

Jau kārtējo sezonu PII “Avotiņš” tiek rīkoti dažādi pasākumi un projekti, ietverot gadskārtu ieražas. Iesākot jauno mācību gadu, pedagogi kopā ar bērniem gatavojās Miķeļdienas pasākumam, kur godā tika celta maizīte - kā tā no graudiņa nonāk līdz galdam. Šī tēma ,,Maizes dzīves ceļš” padziļināti tika pētīta visu vecumposmu grupās. Bērni vairāku nedēļu garumā izzināja, izjuta, apguva prasmes un iemaņas par maizes rašanos, kā arī cepa dažādas maizītes.
 

Ikdienā pedagogi piedāvāja dažādas aktivitātes, iepazīstinot bērnus ar graudaugiem un maizes tapšanu. Bērni uzzināja, kā senatnē zeme tika apstrādāta ar zirgu, sēja ar rokām, pļāva ar izkapti, kūla ar spriguļiem un dzirnavās samala graudus, līdz ieguva miltus. Pedagogu rosināti, bērni vēroja, salīdzināja un mācījās atšķirt graudus un vārpas, kā arī pētīja graudaugu augšanu.


Bērnos tika sekmēta pašizziņa, pašvadīta mācīšanās, domāšana un radošums, sadarbība un līdzdarbība un digitālās prasmes.


Katra grupiņa, sadarbojoties ar vecākiem, vāca dažādus materiālus, kas bija saistīti ar maizītes tapšanu. Bērni par katru maizes tapšanas posmu apvienojās kopīgi veidotajā izstādē “Maizes dzīves ceļš”, kuru varēja aplūkot ikviens interesents. Pašu veidotajā izstādē bērni praktiski un uzskatāmi varēja aplūkot dažus seno laiku darbarīkus, dzirnavas, graudaugus, dažādu veidu miltus, abru, lizi, kā arī jau gatavas izceptas dažādas formas maizes un veidu maizes.


Sadarbībā ar mūzikas skolotājām, katra grupa sagatavoja un rādīja radošus priekšnesumus.  Praktiski darbojoties, tika veicināta cieņa pret maizi un ģimeniskām vērtībām.  Bērni guva atziņu pret maizi izturēties ar lielu cieņu, jo tās tapšanā ir ieguldīts milzu darbs.

 

 

PII “Avotiņš”, pirmsskolas izglītības skolotāja Lelde Žīgure
07.10.2019
.

 

  Drukāt