Jaunā Ķekavas sākumskola top, atklāšana - 1. septembrī

Ķekavas ainavā pamazām dabiski iekļāvusies jaunā sākumskolas ēka, celtniecības darbi tuvojas noslēgumam, patīkamā satraukumā ir pirmo klašu audzēkņu sirsniņas, uzlūkojot nākamo mācību iestādi. Tuvojas brīdis, kad ēku piepildīs bērnu čalas un smiekli.

 

Skolēnus šajās telpās gaida košas krāsas, plašas un gaišas telpas, mūsdienu prasībām atbilstošs aprīkojums. Gaisotne ir kā radīta zinātkāriem pasaules pētniekiem, lai mācības sagādātu prieku un iedvesmotu radošam izziņas procesam.

 

Dažas nedēļas pirms līgumā starp Ķekavas novada pašvaldību un būvniecības uzņēmumu SIA Abora noteiktā nodošanas datuma, ēkā strādā vairāk kā simts strādnieku. Notiek fasādes apdares darbi, vides labiekārtošana, apzaļumošana, iekštelpu krāsošana, flīzēšana, griestu konstrukciju montāža un citi darbi. Būvprojekta vadītājs Jānis Bleibergs stāsta, ka gan iekštelpu, gan ēkas fasādes apdarei ir izmantoti rūpīgi izvēlēti augstas kvalitātes materiāli, kas paredzēti publiskas lietošanas telpām un kuru ilgmūžību garantē to ražotājs, piemēram, ēkas jumtam ir 40 gadu garantija, tāpat arī fasādes apdarē izmantotajiem materiāliem. J.Bleibergs uzsver, ka visi darbi šobrīd pietuvojušies noslēguma fāzei un ēka būs gatava plānotajā laikā.

 

Ķekavas vidusskolas direktore Sandra Pugovka skaidro, ka sākotnēji jaunajā Ķekavas sākumskolas ēkā būs visas četras pirmās klases, 2.c, 2.d un 3.c klase. Līdz ar to nav nepieciešamības turpmāk nomāt papildkorpusus jeb, tā dēvētos, moduļus, kas pēdējos gados īslaicīgi atrisināja nepietiekamo telpu jautājumu skolas vajadzībām. Plānots, ka visi 1.-4. klašu audzēkņi varēs mācīties jaunuzceltajā sākumskolas ēkā līdz ar nākamajā būvniecības kārtā paredzēto korpusu uzcelšanu.

 

Runājot par sākumskolas nākamo korpusu būvniecību, Ķekavas novada domes apstiprinātā iepirkumu komisija ir izsludinājusi iepirkumu procedūru (Ķekavas sākumskolas 2.kārtas būvniecība). Tika iesniegti pieci piedāvājumi, kurus izvērtējot par saimnieciski izdevīgāko ir atzīts SIA Abora piedāvājums par kopējo summu 3 180 851,57 lati (bez PVN). Publisko iepirkumu likumā noteiktajā nogaidīšanas termiņā netika iesniegta neviena sūdzība par iepirkuma rezultātiem. Jautājums par līguma slēgšanu ar SIA Abora par Ķekavas sākumskolas 2.kārtas būvniecību 30. jūlijā izskatīts Finanšu komitejā un tālāk virzīts izskatīšanai domes sēdē. Ja domes sēdē tiks atbalstīta līguma slēgšana ar minēto būvnieku, tad 2.kārtā paredzētie būvdarbi tiks pabeigti 16 mēnešu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas un teritorijas nodošanas būvniekam.

 

Inga Auziņa,

Sabiedrisko attiecību daļa

01.08.2013.

  Drukāt