Ķekavas vidusskolā māca videi draudzīgu dzīvesveidu

Ikviens domā par savu un sev tuvo cilvēku nākotni. Kāds un kas es būšu tuvākā vai tālākā nākotnē? Kas notiks ar maniem bērniem, mazbērniem? Parasti ar to domājam savu un viņu labklājību, izglītību, veselību. Retāk domājam par vidi, kurā dzīvojam un dzīvos mūsu bērni, mazbērni. Vai šodienas vajadzību apmierināšana neapdraud nākamo paaudžu iespējas apmierināt savējās? Tieši tāpēc skola ir vieta, kur iemācīties mācīties, iemācīties klausīties, kur atklāt, iemīlēt un izprast apkārtējo pasauli, kur izveidot paradumus, liekot pamatu videi draudzīgam dzīvesveidam.

 

 

Lai jaunā paaudze augtu izglītota, ar izpratni par procesiem dabā, par cilvēka darbības ietekmi uz tiem, ar atbildīgu attieksmi un motivāciju lēmumu pieņemšanā, nozīmīgs Ķekavas vidusskolas darbības virziens ir vides izglītība.

 

Ar moto - „Vides ilgtspējība ir mūsu atbildība”, vides tēmas integrētas visos mācību priekšmetos. Mācību stundas dabaszinībās, matemātikā, sociālajās zinībās, mājturībā un tehnoloģijās, vizuālajā mākslā, sportā, latviešu valodā, klases audzinātāja stundās kad vien iespējams notiks ārā, svaigā gaisā. Mācīsimies būt dabā, vērosim, izzināsim. Būsim pētnieki, veiksim eksperimentus gan saistībā ar dabā notiekošiem procesiem, gan cilvēku radīto. Piemēram, lociņu un zaļumu diedzēšanu 1.-4.klasēs gan pētījuma, gan vitamīnu uzņemšanas nolūkos. Mācīsimies saudzēt apkārtējo vidi.

 

Jau ierasts, ka mēs Ķekavas vidusskolā vācam makulatūru, izlietotās baterijas, ekonomējam ūdeni un elektroenerģiju, atkārtoti izmantojam sadzīves priekšmetus mājturības un vizuālās mākslas stundās, kā arī sakopjam skolas apkārtni, šķirojam atkritumus.

 

Līdz šim īstenoti vairāki vides izglītības projekti. Piemēram, 2012./2013.m.g. skolēni gatavoja putnu būrīšus Putnu dienās, vāca ozolzīles, un stādīja ozolus akcijas ‘Skābeklis” ietvaros, projekta „Mācies no dabas” ietvaros sadarbībā ar pašvaldības vides speciālisti 7.klases veidoja Ķekavas teritorijas labiekārtošanas maketus, kur objektu būvniecībā tiktu izmantoti dabai draudzīgi materiāli, un realizēja citus projektus.

 

Šogad 8.-11.klašu skolēni uzsāks dalību „Comenius” starptautiskā skolu daudzpusējās sadarbības projektā, kura tēma ir „Vides ilgtspēja ir mūsu atbildība”. Projekts norisināsies no 2013.gada1.septembra līdz 2015.gada 31.augustam.

 

Neiztrūkstoša mācību procesa sastāvdaļa ir mācību ekskursijas, pārgājieni un fiziskās aktivitātes svaigā gaisā. Sākumskolas skolēniem būs lieliska iespēja mācīties jaunuzceltajā ēkā, kas sniedz papildus iedvesmu radošam un videi draudzīgam mācību procesam. Uz tikšanos skolā!

 

 

 

 

Ķekavas vidusskolas direktore

Sandra Pugovka

 

 

  Drukāt