Ikšķiles bērnudārzs ”Urdaviņa” pedagogu viesošanās Katlakalna bērnudārzā „ Bitīte”

2015. gada 12.februārī Ķekavas novada pašvaldības PII „Bitītē” viesojās Ikšķiles un Tīnūžu PII „Urdaviņa”  administrācijas un atbalsta personāla pārstāvji. 

 

Viesi piedalījās Meteņu dienas pasākumā „Bitītē”, apskatīja iestādes grupiņas , tostarp logopēdisko grupiņu „Alisītes”.  Liela interese tika izrādīta  par šīs grupiņas izveidi un darbības principiem. Logopēdiskās grupiņas logopēde Inga Rutmane - Lazda uzsvēra  šīs grupas pozitīvos ieguvumus un labos rezultātus , kurus apliecina arī bērnu vecāki. Logopēde Kristīne Meilerte dalījās pieredzē par logopēdisko   gaitu un struktūru  pārējās PII grupiņās.

 

PII „Bitīte” speciālisti iepazīstināja  ciemiņus ar savu  komandas darba pieredzi un izveidoto  Atbalsta personāla  dokumentāciju.  Speciālā pedagoģe Vineta Kārkliņa savā prezentācijā atzīmēja veiksmīgo Atbalsta komandas darbu , kas norit ciešā sadarbībā ar pedagogiem, administrāciju un vecākiem.  Psiholoģe Dace Melngalve iepazīstināja ar savu darbu, kuru klātesošie novērtēja kā ļoti nepieciešamu un atbalstāmu ikvienā pirmsskolas izglītības iestādē.

 

Sarunās pie kafijas tases tika pārspriesta  pašreizējā situācija pirmsskolas izglītībā, turpmākie iespējamie  sadarbības un pieredzes apmaiņas  modeļi.  Izvērtās spraigas debates par šodienas situāciju un dažādu izglītības programmu integrēšanas nepieciešamību  vispārizglītojošajās   iestādēs.  Ikšķiles pedagogi pievienojās „Bitītes” vadītājas Ineses Slokas un metodiķes Aigas Āķites pārliecībai par vitāli svarīgo programmu pēctecību bērniem uzsākot skolas gaitas.

 

Šķiroties viesi  sirsnīgi uzaicināja „Bitītes”  administrāciju un Atbalsta personālu atbildes vizītē uz Īkšķiles novada izglītības iestādēm.

 

 

 

PII  ,,Bitīte’’  Atbalsta  personāls

 

  Drukāt