Novada izglītības iestāžu apbalsta personāls viesojas Daugmalē

24.februārī Ķekavas novada izglītības iestāžu apbalsta personāls (psihologi, logopēdi, sociālie pedagogi, speciālie pedagogi) devās uz Daugmales pagastu, lai iepazītos ar Dienas centra "Adatiņas" darbību, bērnu dārzu "Namiņš" un paviesotos Daugmales pamatskolā ar mērķi izzināt kādas darbības veic, sniedzot atbalstu novada bērniem, jauniešiem un ģimenēm.

 

Dienas centrā "Adatiņas" uzzinājām kā tiek iesaistīti jaunieši - vispirms izzinot viņu vēlmes un tad kopā pieņemot lēmumu par iespējamām aktivitātēm mērķa sasniegšanai.

 

Dienas centrā pensijas vecuma personas var apmeklēt nodarbības, lai apgūtu pamatprasmes darbam ar datoru, skolas vecuma bērni var apmeklēt radošas meistardarbnīcas un apgūt prasmes kulinārijā, pavadīt brīvo laiku spēlējot prāta un sporta spēles. Roku rokā sadarbojas "Adatiņas" vadītāja Ilva Strazdiņa ar sociālo darbinieci Līgu Voldeku. Diskusijā kopīgi izanalizējām šī brīža problēmsituācijas un atradām kopīgu virzienu tālākai darbībai.

 

Savukārt bērnudārzs "Namiņš" sagaidīja ar patiesu sirsnību un atvērtību – un tās ir lietas, kas dažreiz pietrūkst, lai sajustos gaidīts kopīgam darbam. Priecājāmies, ka novadā ir izdevies izveidot bērniem un ģimenēm draudzīgu un atvērtu vidi ar skaistām, modernām un gaišām telpām - ne tikai fiziskā, bet arī saturiskā ziņā. Kā jaunums bērnu dārzā ir kabinets, kurš ir izveidots balstoties uz Montessori pedagoģiju.

 

Daugmales pamatskolā mums bija iespēja izzināt Daugmales pagasta vēsturi – šo iespēju mums sniedza 7. klases skolēni skolotājas Zinaidas Matisones vadībā.

 

Vizītes laikā katrs guva kādu atziņu un pieredzi tālākai profesionālajai izaugsmei.

 

 

Atbalsta personāla metodiskās apvienības vadītāja

Daina Šulce

 

26.02.2015. 

  Drukāt