Seminārs par mūsdienu tehnoloģiju ietekmi bērnudārzā "Bitīte"
Pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" rīts 19. februārī pedagogiem iesākās ar izglītības pedagoģes Stellas Mutules  vadīto semināru, tā tēma - "Iespējamo traucējumu profilakse un korekcija pirmsskolas vecuma bērniem’’.

 

Telefoni, multfilmas, datori - mūsdienu tehnoloģijas rada bērna attīstībā traucējošas iezīmes. Šīs iezīmes mēs ļoti labi jūtam arī savā pirmsskolas izglītības iestādē. Lekcijas laikā arī pedagogiem bija iespēja dalīties pieredzē un jautāt.

 

Ikdienas darbā pedagogi meklē dažādus risinājumus, paņēmienus, kā tikt galā ar dažādām sarežģītām situācijām, un ir sapratuši, ka rodas arvien vairāk un vairāk jautājumu, uz kuriem gribas dzirdēt speciālistu viedokli un ieteikumus. Pedagogs jūt lielu atbildību vecāku, sabiedrības, vadības priekšā un nepārtraukti meklē risinājumus, kā pamudināt bērnus konstruktīvai darbībai.

 

Šī tēma mums ir ļoti aktuāla, turpināsim izglītoties paši un, protams, informēsim arī mūsu audzēkņu vecākus.

                                                                     PII Bitīte vadītāja

Inese Sloka

26.02.2015.

  Drukāt