Pedagogu metodisko darbu skate ,,Ceļojums Eiropā” pirmsskolas izglītības iestādē ,,Avotiņš”

2015.gada 15.aprīlī Ķekavas novada pašvaldības bērnudārzā ,,Avotiņš” notika pedagogu metodisko darbu skate ,,Ceļojums Eiropā”. Pedagogi kopā ar bērniem koncertprogrammā prezentēja izvēlētās Eiropas Savienības valstis – Lietuvu un Zviedriju. Pasākuma gaitā tika atspoguļotas šo tautu kultūra un tradīcijas,  apkopoti materiāli un aplūkota bērnu radošo darbu izstāde.

 

Ceļojuma laikā izskanēja dziesmas, tika dejotas dejas un bērni satika spilgtos pasaku varoņus- Karlsonu un Pepiju. Prezentējot Lietuvu, tika izspēlētas nozīmīgākās apskates vietas un ciemiņus cienāja ar Lietuvas nacionālo ēdienu- cepelīniem. Ievērojot nolikumu, mācību procesā bērni izzināja valstu kopīgo un atšķirīgo, mācījās valodu, dzejoļus un dziesmas. Paldies bērnudārza ,,Avotiņš” pedagogiem, interešu izglītības dalībniekiem un metodiskās apvienības pārstāvei Agitai Plokštai par ieguldīto darbu pasākuma veidošanā un īstenošanā.

 

 

Silvija Riekstiņa

PII "Avotiņš"

21.04.2015.

 

  Drukāt