Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde

21. aprīlī  Baložos norisinājās Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde.


Olimpiādes uzdevums ir izzināt skolēnu zināšanas, prasmes un iemaņas latviešu valodā, prasmes veikt nestandarta uzdevumus, veicināt skolēnu izziņas intereses, rosināt skolēnus radošai darbībai.


Latviešu valodas starpnovadu olimpiādē piedalījās 65 skolēni no Olaines, Salaspils, Daugmales, Ķekavas, Baložu , Ikšķiles, Siguldas, Berģu, Carnikavas,  Pļavniekkalna skolām. Skolēni veica dažādus uzdevumus, izmantojot iegūtās prasmes un iemaņas.


Šogad, nu jau otro gadu pēc kārtas, starpnovadu latviešu valodas olimpiādē piedalījās arī pirmo klašu audzēkņi.


Paldies Baložu skolas  direktorei Vitai Brokai un direktores vietniecei  izglītības jomā Lindai Grīnvaldei par sniegto atbalstu olimpiādes rīkošanā.

 

Dzintra Medne
Sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja

  Drukāt