Ķekavas vidusskolas Comenius projekts ‘Vides ilgtspējība ir mūsu atbildība’ tuvojas beigām

Maijā sākumā Ķekavas vidussskolas delegācija 2 skolotāju un 3 skolotāju sastāvā devās uz pēdējo Comenius projekta ‘Vides ilgtspējība ir mūsu atbildība’ braucienu uz Itāliju, Lecco.

 

Itālija bija ideāla vieta, kur noslēgt mūsu projektu tāpēc, ka tieši maijā Milānā (attālums no Lecco - 40 km) tika atklāta pasaules mēroga izstāde EXPO MILANO ‘Feeding the planet. Energy for life’ (‘Planētas barošana. Enerģija dzīvei’). Šīs izstādes apmeklējums, kuras tēma ir cieši saistīta vides jautājumiem, arī bija vizītes nozīmīgakais pasākums.

 

Izstādei katra valsts veidoja savu paviljonu, kur apskatei tikai piedāvātas savas valsts kultūras un dabas bagātības, izmantojot kuras tā ir spējīga pasargāt planētu no resursu izsīkšanas un bada. Bija arī paviljoni, veltīti vispārējai vides jautājumu un ēdiena tematikai – paviljons ZERO, kurš stāstīja par ēdiena un darbarīku vēsturi; nākotnes ēdiena paviljons; biodažadības parks, utt. Kopējais izstādes platums ir 1 miljons km2 un ietver 145 valstu un 3 starptautisko organizāciju paviljonus. Izstāde norisināsies 6 mēnešus no maija līdz septembrim un vairāk informācijas par to iegūstama šeit www.expo2015.org.

 

Bet tā bija tikai viena no vairākām projekta aktivitātēm. Projekts pakāpeniski tuvojas beigām un 8 valstu sadarbība: Latvijas, kura projekta darbojās kā koordinatorvalsts, Itālijas, Spānijas, Vācijas, Francijas, Rumānijas, Turcijas, un Polijas sekmīga sadarbība šī projekta ietvaros drīz beigsies. Kā šī projekta koordinatore es varu apgalvot, ka pēdējo divu gadu laiku mēs esam paveikuši ļoti daudz jauniešu izglītošanā un apzināšanā par vides jautājumiem. To apliecina arī daudzveidīgie, kopīgi izveidoti projekta produkti un rezultāti:

 

-          Interneta blogs projekta aktivitātēm http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=26992674;,

-          Vides terminu vārdnīca;

-          CD disks ar pārskatiem par vides ilgtspējības politiku;

-          CD disks ar apkārtējās un skolas vides labiekārtošanas plāniem;

-          Brošūra ar vietējo ekoloģisko ražotņu sarakstu;

-          Materiālu krājums ‘Novērtē mūsu vidi’;

-          Partnervalstu apkārtējās vides aptaujas rezultāšu apkopojums videomateriālā https://www.youtube.com/watch?v=q5i9XdIwa9A;

-          Materiālu krājums ‘Skolas vides kampaņa’;

-          CD disks ar skolēnu uzņemtām īsfilmām par vides jautājumiem. Ķekavas vidusskolas izveidotā filma ir apskatāma šeit https://www.youtube.com/watch?v=bAOwoh1zpWk;

-          ‘Atmiņu albūms’;

-          Comenius viktorīna;

-          Recepšu grāmata.

 

Visi projekta materiāli un produkti ir pieejami apskatei Ķekavas vidusskolas bibliotēkā līdz septembra mēnesim.

 

Kopumā projekta īstenošanas laikā dažādos braucienos un vizītēs iesaistījās 34 dalībnieki, tostarp 11 skolotāji un 23 skolēni no 9., 10, 11. un 12. klasēm. Manuprāt, galvenais projekta mērķis - veidot skolēnu atbildīgu un apzinātu attieksmi pret apkārtējo vidi šī projekta ietvaros, tika sasniegts pilnā mērā!

                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                Projekta koordinatore Jūlija Nazarova
26.05.2015.

  Drukāt